Του κήπου λεπτομέρειες...


...ζήλεψε η φύση
την του τεχνουργού περικοκλάδα...
2 σχόλια:

...με ποιητική διάθεση